HarmonogramTERMINARZ REKRUTACJI

NA ZAJECIA ROZWIJAJACE UZDOLNIENIA

W PAŁACU MŁODZIEŻY W KATOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2024/202506.05 – 14.05.2024 – składanie deklaracji kontynuowania udziału w zajęciach przez dotychczasowych

wychowanków.POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

03 – 12.06.2024 – rekrutacja nowych wychowanków – składanie wniosków elektronicznych oraz dodawanie nowych grup dla osób kontynuujących

14.06.2024 – ostateczny termin złożenia dokumentów – podpisanego wniosku wraz z załącznikami

17.06.2024 – ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

18 – 21.06.2024 – badanie uzdolnień kierunkowych

25.06.2024 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nie przyjętych na zajęcia

28.06.2024 - ostateczny termin złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia

01.07.2024 - ostateczny termin sporządzenia uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia

3 dni od otrzymania uzasadnienia - ostateczny termin wniesienia do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

3 dni od otrzymania odwołania – ostateczny termin rozpatrzenia odwołania przez DyrektoraPOSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE - UZUPEŁNIAJĄCE

12 – 18.08.2024rekrutacja nowych uczestników – składanie wniosków elektronicznych

20.08.2024 – ostateczny termin złożenia dokumentów – podpisanego wniosku wraz z załącznikami

21.08.2024 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22.08.2024 – badanie uzdolnień kierunkowych

23.08.2024 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nie przyjętych na zajęcia

26.08.2024 – ostateczny termin złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia

29.08.2024 – ostateczny termin sporządzenia uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia

3 dni od otrzymania uzasadnienia - ostateczny termin wniesienia do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

3 dni o otrzymania odwołania – ostateczny termin rozpatrzenia odwołania

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.